حضور تیم مدیریتی اتکایی ایران‌معین در نشست تخصصی تکافل

حضور تیم مدیریتی اتکایی ایران‌معین در نشست تخصصی تکافل

اخبار مالی: مدیر عامل، سرپرست معاونت فنی و مدیر سرمایه گذاری بیمه اتکایی ایران معین به همراه رئیس کل بیمه مرکزی ج.ا.ایران، دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران و جمعی از کارشناسان و فعالان صنعت بیمه، در پنل تخصصی «مروری بر توسعه تکافل در کشور ترکیه و درس‌هایی برای ایران با استفاده از تجربه کشور ترکیه» حضور یافتند.