اعلام آمادگی «بیمه حافظ» برای یاری تجار ایرانی فعال در اوراسیا

اعلام آمادگی «بیمه حافظ» برای یاری تجار ایرانی فعال در اوراسیا

اخبار مالی: بنا به هماهنگی های صورت گرفته با سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس مقرر شد تا کارگروهی برای همراهی با تجار قفقاز، ارمنستان و کشورهای دیگر عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تشکیل و نحوه همکاری با این فعالان اقتصادی بررسی شود.