افتتاح چهار شعبه جدید «بیمه حافظ»
به زودی رخ می دهد؛

افتتاح چهار شعبه جدید «بیمه حافظ»

اخبار مالی: بیمه حافظ در راستای مصوبه هیات مدیره جهت حضور حداکثری شرکت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام به افتتاح چهار شعبه جدید در ارگ جدید بم، بجنورد، زنجان و گچساران کرده است.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها تیتر اول - روزنامه ها