تولید ۸۶۰۰ میلیارد تومان حق‌بیمه توسط بیمه دانا
گزارش؛

تولید ۸۶۰۰ میلیارد تومان حق‌بیمه توسط بیمه دانا

اخبار مالی- گزارش فعالیت یک ماهه بیمه دانا مربوط به اسفندماه 1400 نشان می‌دهد که این شرکت در مجموع سال گذشته بیش از 8 هزار و 668 میلیارد تومان حق‌بیمه در رشته‌های مختلف تولید و بیش از 6 هزار و 620 میلیارد تومان نیز خسارت پرداخت کرده است.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها تیتر اول - روزنامه ها