آیین‌نامه اجرایی صندوق تکافل سرمد ارائه شد
در سیزدهمین جلسه كارگروه تكافل پژوهشكده بیمه؛

آیین‌نامه اجرایی صندوق تکافل سرمد ارائه شد

اخبار مالی: شرکت بیمه سرمد در سیزدهمین جلسه کارگروه تکافل پژوهشکده بیمه که عصر روز گذشته ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ برگزار شد، آیین‌نامه اجرایی صندوق تکافل خود را ارائه کرد.