آیین‌نامه اجرایی صندوق تکافل سرمد ارائه شد
در سیزدهمین جلسه كارگروه تكافل پژوهشكده بیمه؛

آیین‌نامه اجرایی صندوق تکافل سرمد ارائه شد

اخبار مالی: شرکت بیمه سرمد در سیزدهمین جلسه کارگروه تکافل پژوهشکده بیمه که عصر روز گذشته ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ برگزار شد، آیین‌نامه اجرایی صندوق تکافل خود را ارائه کرد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها تیتر اول - روزنامه ها