بیمه کارآفرین جهش ۲۴ برابری سود خالص را تجربه کرد
در دو سال مالی گذشته؛

بیمه کارآفرین جهش ۲۴ برابری سود خالص را تجربه کرد

اخبار مالی- مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه کارآفرین برگزار شد و در این دوره برای هر سهم دو هزار و 544 میلیارد ریال سود خالص شناسایی شد که نسبت به سال 98 برابر با 263 درصد رشد را تجربه کرده بر اساس همین سود خالص برای هر سهم 120 ریال سود در نظر گرفته شد.