رشد ۴۸درصدی فروش بیمه کوثر
در پنج ماهه سال 1401 تحقق یافت

رشد ۴۸درصدی فروش بیمه کوثر

اخبار مالی: فروش شرکت بیمه کوثر در پنج ماهه سال 1401 با 48 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 30 هزار و 745 میلیارد ریال رسید.