بیمه کوثر به سود عملیات بیمه‌‌گری رسید

بیمه کوثر به سود عملیات بیمه‌‌گری رسید

اخبار مالی- شرکت بیمه کوثر با تداوم روند اصلاح ترکیب پرتفوی، کنترل خسارت، نگهداشت بیمه‌ گذاران سودده و توجه به رضایت بیمه‌ گذاران توانست شاهد سود عملیات بیمه‌ گری در صورت‌ های مالی خود شود.