توسعه بازار سرمایه در عرصه بین‌الملل

توسعه بازار سرمایه در عرصه بین‌الملل

اخبار مالی: قائم مقام مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن ، تامین مالی پروژ‌ه‌هایی که نیاز ارزی دارند را از جمله مزیت‌های بورس بین‌الملل دانست و در ادامه تاکید کرد: فعالان بین‌المللی و شرکت‌های داخلی در خارج از کشور که قصد سرمایه‌گذاری دارند، می‌توانند با خرید اوراق، منابع مالی پروژه‌هاي ارزي داخل كشور را تامین کنید.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها