مزیت های تامین مالی جمعی از بازارسرمایه نسبت به بانک ها

مزیت های تامین مالی جمعی از بازارسرمایه نسبت به بانک ها

اخبار مالی- مدیر سرمایه گذاری جایگزین شرکت تامین سرمایه تمدن با بیان اینکه درخواست موافقت اصولی سرویس تامین مالی جمعی بهمن ماه سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شد گفت: موافقت اصولی این سرویس در نهایت از سازمان اخذ شد و سپس کارهای طراحی سایت و قراردادهای لازم و سایر موارد مورد نیاز آغاز شد.
ورود “تامین سرمایه تمدن” به بازار تامین مالی جمعی

ورود “تامین سرمایه تمدن” به بازار تامین مالی جمعی

اخبار مالی-شرکت تامین سرمایه تمدن درراستای تأمین مالی شرکت‌های کوچک‌ و‌ متوسط، دانش‌بنیان و فناور، مطابق برنامه استراتژیک خود در حوزه تأمین مالی نوین، سکوی تامین مالی جمعی آی‌بی‌کراد(iBcrowd) ) را برای تامین سرمایه در گردش تولید محصولات آرایشی و بهداشتی شرکت داروسازی پارس حیان از دیروز 25 دی ماه 1400 به مدت 14روز تحت نظارت شرکت فرابورس ایران راه اندازی کرد.