تایید صلاحیت مدیر عامل بیمه اتکایی ایران معین
از سوی بیمه مرکزی

تایید صلاحیت مدیر عامل بیمه اتکایی ایران معین

اخبار مالی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به ماده (۶) دستورالعمل بررسی صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه، انتصاب مجتبی حیدری به سمت مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی ایران معین را تایید کرد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها