تلفن همراه در صدر کالاهای وارداتی به کشور

تلفن همراه در صدر کالاهای وارداتی به کشور

اخبار مالی-نیمه نخست۱۴۰۰،ده کالا عمده صادرات ایران را با ارزش ۶.۹ میلیارددلار و سهم حدود ۴۳.۳ درصد از کل ارزش صادرات تشکیل میدهند که سهم بالای ارزشی در مقابل سهم کم تعدادی، نشان از تنوع کم صادرات دارد.