دولت امسال دو بار حقوق کارکنان و بازنشستگان را افزایش می‌دهد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

دولت امسال دو بار حقوق کارکنان و بازنشستگان را افزایش می‌دهد

اخبار مالی: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان، برای نخستین بار دولت در یک سال، ۲ بار افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را در دستور کار دارد که این رویکرد به کاهش فاصله بین تورم و دستمزد کارکنان دولت کمک خواهد کرد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها تیتر اول - روزنامه ها