سود سهام عدالت از ۲۱ اسفندماه واریز می‌شود
گزارش:

سود سهام عدالت از ۲۱ اسفندماه واریز می‌شود

اخبار مالی- تصویب طرح جامع منطقه آزاد باید تا شهریور ماه انجام شود، اخیراً اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی برای هفت منطقه آزاد جدید در دولت تصویب شد که یک هفتم از اعتبار تعیین شده مربوط به منطقه آزاد اینچه برون است.