سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نمی‌شود

سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نمی‌شود

اخبار مالی: مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نمی‌شود و مصوبه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص «معافیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری از پرداخت مالیات سود سپرده بانکی» به قوت خود باقی است.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها