آیا رانت به صنعت دام و طیور بازگشت؟
جاوید شیرازی

آیا رانت به صنعت دام و طیور بازگشت؟

اخبار مالی- دولت با اختصاص تسهیلات بانکی با نرخ 10 درصد به واحدهای تولیدی دام و طیور کشورموافقت کرد و بدین ترتیب از موضع دفاع از جراحی اقتصادی برای حذف رانت از اقتصاد یک گام عقب نشست.