هدیه‌ شرکت مشاوره مدیریت شاپرک آبی
۳۶۵ میلیون تومان برای استارتاپی که می‌خواهد یونیکورن شود؛

هدیه‌ شرکت مشاوره مدیریت شاپرک آبی

اخبار مالی-یونیکورن‌ها شرکت‌هایی با رشد سریع هستند که در بازه‌ی زمانی کمتر از ده سال به ارزشگذاری بیش از ۱ میلیارد دلار رسیده باشند. نمونه‌های موفقی از یونیکورن‌ها در دنیا مانند، اوبر، استرایپ، بایت دنس، کانوا و غیره وجود دارند که ارزش‌گذاری آنها در سال‌های گذشته به بیش از چندین میلیارد دلار رسیده است.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها