همایش “شرکت های دانش بنیان، بازار سرمایه، دورنمای آینده”
به همت بورس تهران برگزار می شود:

همایش “شرکت های دانش بنیان، بازار سرمایه، دورنمای آینده”

اخبار مالی-محمد امین قهرمانی معاون ناشران و اعضاء بورس تهران گفت: بورس تهران به منظور برداشتن یکی از گام های اصلی خود در حوزه دانش بنیان، همایش «شرکت های دانش بنیان، بازار سرمایه، دورنمای آینده» را با حضور مقامات مسئول و شرکت های مطرح کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال در تاریخ 22 تیرماه 1401 (مقارن با روز فناوری اطلاعات) برگزار می کند.