پاداش هیأت مدیره بورس متعلق به حقوقی‌هاست
روابط عمومی شرکت بورس تهران اعلام کرد:

پاداش هیأت مدیره بورس متعلق به حقوقی‌هاست

اخبار مالی-پاداش هیأت مدیره بورس متعلق به حقوقی‌هاستاخبار پولی مالی- در پی حاشیه سازی برخی رسانه‌ها در خصوص پاداش ۹۱۰ میلیون تومانی اعضای هیأت مدیره بورس تهران در دولت گذشته، شرکت بورس اوراق بهادار تهران توضیحاتی ارائه داد.