حادثه در پارس جنوبی مهار شد
شرکت نفت و گاز پارس؛

حادثه در پارس جنوبی مهار شد

اخبار مالی- علارغم برخورد یک شناور تندرو به سکوی B فاز ۱۲ پارس جنوبی، آسیبی به این تاسیسات نرسیده است و در مدار تولید قرار دارد.