تمام راه‌های بازگشت ارز به کشور مسدود است
عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی ایران

تمام راه‌های بازگشت ارز به کشور مسدود است

اخبار مالی-عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی ایران می‌گوید با توجه به مشکلاتی که صادرکنندگان برای بازگشت ارز به کشور با آن مواجه هستند، تصویب طرح مجلس برای جرم انگاری آنها به اصل صادرات کشور آسیب خواهد زد.