تهیه پیش‌نویس برای بیمه شدن صندوق‌های اجاره بانکها
گزارش:

تهیه پیش‌نویس برای بیمه شدن صندوق‌های اجاره بانکها

اخبار مالی-با توجه به اینکه در پی سرقت از شعبه دانشگاه بانک ملی، صندوق‌های دزدیده شده به این دلیل که مسئولان بانک و بیمه اطلاعی از محتویات آنها نداشتند، مشمول بیمه نشدند؛ در این زمینه، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از تهیه پیش نویسی برای بیمه شدن این صندوق‌ها خبر داده است.