تهیه پیش‌نویس برای بیمه شدن صندوق‌های اجاره بانکها
گزارش:

تهیه پیش‌نویس برای بیمه شدن صندوق‌های اجاره بانکها

اخبار مالی-با توجه به اینکه در پی سرقت از شعبه دانشگاه بانک ملی، صندوق‌های دزدیده شده به این دلیل که مسئولان بانک و بیمه اطلاعی از محتویات آنها نداشتند، مشمول بیمه نشدند؛ در این زمینه، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از تهیه پیش نویسی برای بیمه شدن این صندوق‌ها خبر داده است.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها