تعرفه های صادراتی، صنعت فولاد را کم رمق می کند
پس از قطعی برق؛

تعرفه های صادراتی، صنعت فولاد را کم رمق می کند

اخبار مالی- قطعی برق بر روی صنعت فولاد تاثیرات منفی را به همراه داشته است که با تعرفه های صادراتی که به تازگی بر این صنعت توسط وزیر صمت اعمال شده است، این اثرات منفی در آینده بیشتر نیز خواهد شد