پذیره‌نویسی «تکیمیا» در فرابورس به پایان رسید
در نخستین روز از مهلت 30 روزه

پذیره‌نویسی «تکیمیا» در فرابورس به پایان رسید

اخبار مالی: فرابورس ایران طی روز جاری میزبان پذیره‌نویسی سهام در دست انتشار تأمین سرمایه کیمیا با نماد «تکیمیا» بود که در نخستین روز از پذیره‌نویسی شاهد به فروش رفتن 8 میلیارد سهم قابل پذیره‌نویسی این شرکت و پایان موفقیت‌آمیز آن بودیم.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها تیتر اول - روزنامه ها