صد و نهمین کارگزاری به عضویت فرابورس درآمد

صد و نهمین کارگزاری به عضویت فرابورس درآمد

اخبار مالی: کارگزاری پویان صد و نهمین کارگزاری عضو فرابورس است که پس از 12 سال عدم صدور مجوز کارگزاری و با رفع انحصار در این صنعت، به‌عنوان اولین شرکت این مجوز را از سازمان بورس دریافت کرد و امروز به‌صورت رسمی به عضویت فرابورس درآمد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها