طیب نیا مدیرعامل فولاد مبارکه شد
با موافقت سهامدارن

طیب نیا مدیرعامل فولاد مبارکه شد

اخبار مالی- با تصویب هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه، محمدیاسر طیب نیا به عنوان مدیرعامل جدید این فولادساز منصوب شد.