افتتاح درمانگاه فرهنگیان الیگودرز با مشارکت بانک مسکن
با حضور معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش انجام گرفت:

افتتاح درمانگاه فرهنگیان الیگودرز با مشارکت بانک مسکن

اخبار مالی-درمانگاه فرهنگیان الیگودرز با حضور معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش، نماینده مردم شهرستان الیگودرز در مجلس شورای اسلامی و مدیر شعب بانک مسکن لرستان افتتاح شد.