اجازه ندهید به شرکت های کوچک و متوسط ضربه وارد شود
مقام معظم رهبری خطاب به دولت و بانک ها:

اجازه ندهید به شرکت های کوچک و متوسط ضربه وارد شود

اخبار مالی- دستیابی به پیشرفت عادلانه در اقتصاد و حل مشکل فقر فقط از مسیر تقویت تولید دانش‌بنیان می‌گذرد تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان باید افزایش یابد و این کار شدنی و ممکن است.