تازه ترین شماره نشریه “فولاد” منتشر شد
معرفی نشریه

تازه ترین شماره نشریه “فولاد” منتشر شد

اخبار مالی - جدید ترین شماره نشریه فولاد با عنوان اصلی " امضای تفاهمنامه همکاری فولاد متیل و شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فولاد مبارکه" منتشر شد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها