مجلس به انحصار حوزه پرداخت ورود کند*
علیرضا الفت

مجلس به انحصار حوزه پرداخت ورود کند*

اخبار مالی- هر چند با توجه به اینکه در واقع شاپرک بدوا متعلق به همان 12 شرکت خدمات پرداخت دارای مجوز انحصاری بوده و اقدامات به ظاهر قانونگذارانه اش در راستای اجرای مصوبات قانونی و آیین‌نامه‌های اجرایی و به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده، جلوگیری از قاچاق، پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی است.