قصد واردات خودرو نداریم
وزیر صمت اعلام کرد؛

قصد واردات خودرو نداریم

اخبار مالی- طبق گفته فاطمی امین، وزیر صمت، در حال حاضردولت برنامه ای برای واردات خودرو ندارد.