بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی ممنوع شد
اداره کل اعتبارات پست بانک ایران به شعب ابلاغ کرد؛

بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی ممنوع شد

اخبار مالی- اداره کل اعتبارات پست بانک ایران، بخشنامه ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی را به شعب سراسر کشور ابلاغ کرد.