اجرایی شدن ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی گامی بزرگ برای توسعه اقتصادی
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس

اجرایی شدن ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی گامی بزرگ برای توسعه اقتصادی

اخبار مالی-عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی در کشور با حضور رئیس‌جمهوراشاره کرد و گفت: آغاز اجرایی این پروژه‌ها مسیر روشن و موفقی برای مقابله با تحریم‌های آمریکاست.