شرکت ارتباط فردا در لیست ۵۰۰ شرکت برتر ایران

شرکت ارتباط فردا در لیست ۵۰۰ شرکت برتر ایران

اخبار مالی-بیست و چهارمین دوره همایش شرکت‌های برتر ایران تحت عنوان IMI-100 با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران ۵۰۰ شرکت برتر در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیمابرگزار شد.