شورای پول و اعتبار به نرخ سود بین بانکی دست نزد، اما …
سقف سپرده قانونی بانک های خاطی تا 15 درصد بالا رفت

شورای پول و اعتبار به نرخ سود بین بانکی دست نزد، اما …

اخبار مالی – در شرایطی که بازار سرمایه خواستار کنترل و حتی کاهش نرخ سود بانکی با هدف تقویت بورس بود، شورای پول و اعتبار تغییر معناداری در نرخ سود بین بانکی اعمال نکرد.