ارز دو نرخی، یارانه‌ای به تولیدکنندگان خارجی!
یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد:

ارز دو نرخی، یارانه‌ای به تولیدکنندگان خارجی!

اخبار مالی_ کارشناس بازار سرمایه می‌گوید ارز دو نرخی علاوه بر آن که زمینه برای رانت و فساد ایجاد کرده، به نوعی با تحمیل عدم النفعی به تولیدکنندگان داخلی، یارانه‌ای به تولیدکنندگان خارجی است.
بازار سرمایه با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است
زیرساخت‌های بازار سرمایه باید تغییر کند

بازار سرمایه با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است

اخبار مالی- هدف مشترک کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و کانون کارگزاران بورس کمک به ارتقاء نقش بازار سرمایه در اقتصاد ایران است که این اقدام می‌تواند به نفع همه گروه‌های ذی‌نفع اقتصاد باشد.