بانک اقتصادنوین برترین بانک بورسی در رشد درآمدهای مشاع

بانک اقتصادنوین برترین بانک بورسی در رشد درآمدهای مشاع

به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، براساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده این بانک که در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر شده است، درآمدهای مشاع بانک اقتصادنوین تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۲۰۳ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱۳درصد افزایش نشان می‌دهد. بررسی عملکرد بانک‌های بورسی در