مهر تائید سهامداران بر کارنامه بانک اقتصادنوین

مهر تائید سهامداران بر کارنامه بانک اقتصادنوین

اخبار مالی: مجمع عمومی عادی سالیانه بانک اقتصادنوین، روز چهارشنبه 29 تیرماه 1401 در مرکز همایش‌های هتل قلب تهران برگزار شد و صورت‌های مالی این بانک برای سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1400، با رأی اکثریت سهامداران به تصویب رسید.