خواسته مشتریان بانک ایران زمین برای ارائه خدمات بانکی در شبکه های اجتماعی

خواسته مشتریان بانک ایران زمین برای ارائه خدمات بانکی در شبکه های اجتماعی

اخبار مالی-مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین با اشاره به حضور گسترده مردم در شبکه های اجتماعی به عنوان یک مهارت جدید گفت: امروز رسانه های اجتماعی به مهارتی جدید برای همه تبدیل شده اند و استفاده گسترده از این شبکه ها فرصتی را به بانکها برای ارائه خدمات به کسب و کارها و مشتریان فراهم کرده است.