وام ۵۰ میلیون تومانی بانک دی برای بانوان

وام ۵۰ میلیون تومانی بانک دی برای بانوان

اخبار مالی- بانک دی طرحی تحت عنوان «ویژه بانوان» را برای زنان ایرانی تبیین کرده که با استفاده از آن زنان واجد شرایط امکان دریافت تسهیلات تا سقف ۵۰ میلیون تومان را خواهند داشت.