افتتاح حساب غیرحضوری در موبایلت بانک سامان
در راستای تسهیل برای مشتریان شکل گرفت؛

افتتاح حساب غیرحضوری در موبایلت بانک سامان

اخبار مالی: بانک سامان در راستای توسعه بانکداری الکترونیک و ایجاد شرایط مناسب برای مشتریان امکان افتتاح حساب غیرحضوری را در موبایلت فراهم کرده است.