آزادی ۱۶۸ زندانی جرائم مالی غیرعمد توسط بانک سپه
در راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی انجام گرفت:

آزادی ۱۶۸ زندانی جرائم مالی غیرعمد توسط بانک سپه

اخبار مالی- بانک سپه در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود و با حمایت شرکتهای زیر مجموعه این بانک در ماه مبارک رمضان نسبت به آزادی 168 زندانی جرائم مالی غیرعمد را آزاد کرد.
طرح بخشودگی جرائم تأخیر بدهی تسهیلاتی در بانک سپه
از «عید فطر تا عید غدیر» صورت می گیرد:

طرح بخشودگی جرائم تأخیر بدهی تسهیلاتی در بانک سپه

اخبار مالی- بانک سپه به منظور تکریم مشتریان خود از عید سعید فطر تا عید غدیر خم، نسبت به بخشودگی 6 درصد جرائم تأخیر تأدیه بدهی مشتریانی که در زمان مذکور بدهی خود را تسویه کنند، اقدام خواهد کرد.