تحقق ۸۴ درصدی اهداف بانک سینا در ۷ ماهه اول سال ۱۴۰۰

تحقق ۸۴ درصدی اهداف بانک سینا در ۷ ماهه اول سال ۱۴۰۰

اخبار مالی-مدیرعامل بانک سینا در همایش یک روزه مدیران صف و ستاد در تبریز گفت: با تلاش و اراده جمعی همکاران، عملکردها در این بانک حاکی از تحقق 84 درصدی اهداف درکل بودجه و تحقق 94 درصدی هدف در بخش مانده تسهیلات طی 7 ماهه گذشته است.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها