سقف تسهیلات حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان افزایش یافت
با موافقت بانک مرکزی؛

سقف تسهیلات حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان افزایش یافت

اخبار مالی-  بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان در سال ۱۴۰۱ به مبالغ ۲، ۱.۷ و ۱.۴ میلیارد تومان به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر مناطق شهری برای حساب های افتتاحی در سال جاری موافقت کرد.
شرکت در آزمون و اخذ گواهینامه؛ شرط بررسی صلاحیت داوطلبان مدیران بانکی
بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛

شرکت در آزمون و اخذ گواهینامه؛ شرط بررسی صلاحیت داوطلبان مدیران بانکی

اخبار مالی- از این پس، بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موکول به شرکت در آزمون‌های مربوط و اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای مرتبط خواهد بود.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها تیتر اول - روزنامه ها