شرایط غیرقانونی برخی بانک‌ها برای وام بدون ضامن
گزارش:

شرایط غیرقانونی برخی بانک‌ها برای وام بدون ضامن

اخبار مالی-با الزام وزیر اقتصاد، بانک‌های دولتی مکلف به پرداخت وام بدون به ضامن به حقوق‌بگیران دولتی، خصوصی و بازنشسته‌ها شدند که در حال حاضر این پرداخت ادامه دارد اما در برخی بانک‌ها شرایط متفاوت و عجیبی نسبت به بخشنامه مربوطه اعلام می‌شود.