اجرای کامل قانون چک، در دستورکار رئیس کل بانک مرکزی

اجرای کامل قانون چک، در دستورکار رئیس کل بانک مرکزی

اخبار مالی-با وجود اینکه بیش از ۷ ماه از مهلت در نظر گرفته شده برای اجرای قانون جدید چک می‌گذرد اما هنوز مفاد مهمی از این قانون از جمله اعتبارسنجی دارندگان دسته چک و تهیه زیرساخت‌های لازم برای صدور چک الکترونیک اجرایی نشده است.