ساعت کار بانک‌های خصوصی تغییر کرد
دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی:

ساعت کار بانک‌های خصوصی تغییر کرد

اخبار مالی-دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی از شروع ساعت کار بانک‌های خصوصی از ساعت هفت و ۳۰ دقیقه صبح خبر داد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها تیتر اول - روزنامه ها