با «زرنشان» در صف نمانید!

با «زرنشان» در صف نمانید!

اخبار مالی-متقاضیان تسهیلات بانک کارگشایی می‌توانند درخواست تسهیلات خود را با «زرنشان» به صورت غیرحضوری و بدون مراجعه به شعبه ثبت و پیگیری کنند.