افتتاح فاز۲ مجتمع  ویلایی بافت گروه مالی گردشگری در بهمن‌ماه امسال

افتتاح فاز۲ مجتمع ویلایی بافت گروه مالی گردشگری در بهمن‌ماه امسال

اخبار مالی: سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی که به همراه هیات 30 نفره بتازگی سفری به کرمان داشتند، یک شب را در ساختمان‌های ویلایی پروژه هتل و مجتمع گردشگری بافت وابسته به گروه مالی گردشگری اقامت کردند.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها