پرسپولیس قهرمان لیگ برتر شد
برای پنجمین بار متوالی؛

پرسپولیس قهرمان لیگ برتر شد

اخبا مالی- تیم فوتبال پرسپولیس با حمایت های بانک گردشگری در دو سال اخیر برای پنجمین بار متوالی قهرمان لیگ برتر فوتبال شد.